Bajka w podróży

Zaczynamy „Podróż z bajką”.
Grupa II Muchomorki przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu promującego czytelnictwo i dziecięcą kreatywność - „Bajka w podróży”, którego autorką i organizatorką jest Pani Iwona Mnich – nauczycielka z Przedszkola Nr 71 we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest utworzenie sieci współpracy między placówkami przedszkolnymi działającymi na terenie Polski, dającej w końcowym efekcie serię bajeczek napisanych przez przedszkolaki. Projekt edukacyjny „Bajka w podróży” jest realizowany w grupach zadaniowych skupiających po 10 grup przedszkolnych z różnych przedszkoli w obrębie województwa. Zadaniem uczestników projektu jest  wspólne tworzenie kolejnej części opowieści wraz z rysunkami i szkicami wykonywanymi zarówno przez dzieci, jak i przez wychowawców. Finałem projektu jest stworzenie książeczki składającej się z 16 bajeczek (po jednej z każdego województwa) noszących wspólny tytuł „Bajka w podróży”. Gotową książeczkę (w formacie pdf) otrzyma każda grupa przedszkolna biorąca udział w projekcie.

 

Bajka w podróży na Bliżej Przedszkola

https://blizejprzedszkola.pl/bajka-w-podrozy,4,2371.html

Wprawka do projektu w serwisie YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=G0wpMtqbCHQ

Informacje o projekcie

http://wroclaw.tvp.pl/35551708/10012018-1830

https://www.tvp.info/35298827/10012018-1715

Realizacja projektu przez dzieci z grupy Muchomorki w fotograficznym skrócie: