Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

630– 820 Schodzenie się dzieci do przedszkola, Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

820– 835 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

835– 845 Przygotowanie do śniadania.

845– 900 Śniadanie.

900– 1015 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy w jęz. nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

1015-1130 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

l l30-1145 Przygotowanie do obiadu.

1145-1215 Obiad.

l215-1415 Leżakowanie.

1415-1430 Przygotowanie do podwieczorku,

l430-1445 Podwieczorek.

l445-1630 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

630-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

800-820 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

820-835 Ćwiczenia poranne.

835– 845 Przygotowanie do śniadania.

845– 900 Śniadanie.

900– 1030 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Religia (6 – latki).

1030-1130 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1130– 1145 Przygotowanie do obiadu.

1145– 1215 Obiad.

1215-1245 Ćwiczenia relaksacyjne.

1245-1415 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

1415-1430 Przygotowanie do podwieczorku.

1430-1445 Podwieczorek.

1445-1700 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.