Plany na listopad

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI
ZAPLANOWANE NA MIESIĄC LISTOPAD 2023 r.
W PRZEDSZKOLU NR 3 UL. WOLNOŚCI 18
 • 02.11. – Udział w akcji MEiN, upamiętniającej postaci i wydarzenia z lokalnej historii – „Szkoła pamięta” – zapalenie zniczy na grobach osób ważnych dla przedszkolnej wspólnoty, osób zasłużonych dla Płońska i na mogiłach Nieznanych Żołnierzy – wszystkie grupy.
 • 02.-30.11. – Udział w akcji „Serce za odwagę” – przygotowanie kartek świątecznych dla weteranów II wojny światowej – wyrażenie podziękowania za wielką odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w czasie wojny – wszystkie grupy
 • 02.11.2023 – 29.02.2024 – promowanie idei wolontariatu na terenie przedszkola poprzez udział w XXIV edycji akcji „Góra Grosza” – wszystkie grupy.
 • 03.11. – „Raz i dwa, bajkowa przygoda trwa! – z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek zabawy twórcze w Krainie Bajek – grupa II Muchomorki
 • 06.-30.11. – „Co to jest niepodległość? – z okazji 105 rocznicy odzyskania niepodległości, interaktywny, edukacyjny koncert patriotyczny online dla dzieci – rozbudzanie i pogłębianie postaw patriotycznych – termin udziału do 30.11.2023 r. – wszystkie grupy
 • 06.11. – „Cała Polska Czyta Dzieciom” – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – czytanie bajek Walta Disney’a, omówienie najpopularniejszej postaci z bajek – Krasnoludki
 • 06.11. – Dzień Postaci z Bajek – spotkanie z Panią Bibliotekarką – grupa III Pszczółki
 • 07.11. – Warsztaty Małego Architekta – „Kreatki budują wyobraźnię” – kreatywne zabawy z klockami – wszystkie grupy
 • 07.11. – Kącik małego patrioty – zaaranżowanie kącika w sali, wykonanie kokard narodowych – tworzenie warunków do budzenia poczucia przynależności narodowej – grupa II Muchomorki  
 • 07.11. – „Poznajemy historię naszego miasta” – wyjście do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońsk – grupa IV Gumisie
 • 08.11. godz. 10.00 – „Podróż z biegiem Wisły” – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku p. Renatę Grabowską – grupa II Muchomorki
 • 08.11. godz. 10.30 – w ramach realizacji tematu „Nasza mała ojczyzna” zwiedzanie Domu Pamięci w Płońsku oraz wystawy „Spójrz – przypomnij”; poznanie historii dwóch współistniejących w mieście narodów tj. polskiego i żydowskiego; kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania, kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej – grupa V Sówki
 • 09.11. – „Zabawy z przyrodniczym pędzlem” – malowanie przedmiotami znalezionymi w ogrodzie – grupa I Krasnoludki
 • 09.11. godz. 9.30 – Zajęcie otwarte z języka angielskiego – grupa II Muchomorki
 • 09.11. – „Mali badacze” – eksperymenty i doświadczenia z wodą – grupa III Pszczółki
 • 09.11. – „Biało – czerwone jest serce moje” – rozpoznawanie i utrwalanie symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności narodowej – grupa IV Gumisie
 • 10.11. – Wyjście pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego – złożenie hołdu wielkiemu Polakowi przed zbliżającym się Świętem Niepodległości – grupa II Muchomorki
 • 10.11. – Narodowe Święto Niepodległości – poznanie symboli narodowych, wykonanie kotylionów, odśpiewanie Hymnu w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, omówienie „Kodeksu Małego Patrioty” – grupa I Krasnoludki
 • 10.11. godz. 11.11 – z okazji Narodowego Święta Niepodległości uroczyste śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji MEiN „Szkoła do Hymnu” – wszystkie grupy
 • 13.11. – „Mój dom – Polska” – poznanie historii powstania Państwa Polskiego na podstawie legendy „O Lechu i orle białym”; utrwalenie symboli narodowych; rozwijanie zainteresowań historią własnego kraju; kształtowanie postaw patriotycznych –  grupa V Sówki
 • 14.11. – „Jesień życia jest pełna barw…” – uroczystość z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora – podkreślenie wyjątkowej roli osób starszych w społeczeństwie – prezentacja programu artystycznego dla zaproszonych gości z Klubu Senior+ w Płońsku – wszystkie grupy
 • 15.11. – Wykonywanie zdjęć przez firmę fotograficzną Katarzyna Sychowska Fotografia – sesja świąteczna – chętne dzieci ze wszystkich grup
 • 16.11. – „Kto jest zimowym śpiochem?” – utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt – grupa IV Gumisie
 • 17.11. – „Jedzie drogą Myszka Miki, wiezie z sobą pamiętniki” – Dzień Myszki Miki – maraton filmowy, poznanie filmów z Myszką Mickey od tych najstarszych po aktualne – grupa I Krasnoludki
 • 17.11. godz. 10.30 – „Moje miasto – poznajemy i odkrywamy swoją małą ojczyznę” – wycieczka do „Domu Pamięci” – rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i więzi z własnym miejscem zamieszkania – grupa II Muchomorki
 • 20.11. – „Moje prawa ważna sprawa” – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – realizacja założeń Rocznego planu pracy, zabawy przybliżające dzieciom tematykę dotyczącą praw dziecka – grupa I Krasnoludki
 • 20.11. – „Swoje prawa mamy i dobrze je znamy” – kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw, wyzwalanie radości poprzez zabawę – grupa II Muchomorki
 • 20.11. – Dzień Praw Dziecka w grupie III Pszczółki
 • 20.11. – „Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić” – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci na podstawie Konwencji Praw Dziecka – grupa IV Gumisie
 • 20.11. – „Znam swoje prawa” – zapoznanie z prawami dziecka; zrozumienie znaczenia i wdrażanie do ich przestrzegania, tworzenie okazji do przeżywania pozytywnych emocji; budowanie wiary we własne siły i rozwijanie kreatywności – grupa V Sówki
 • 22.11. – „Na smakach się znamy, przyrządzimy coś pysznego, potem zajadamy –  szarlotka misia Puchatka” – zajęcia kulinarne – nauka przyrządzania potrawy wg kolejności zawartej w przepisie – grupa II Muchomorki
 • 22.11. – „Podwieczorek w kolorowy wzorek” – przygotowanie zdrowego podwieczorku w grupie III Pszczółki
 • 22.11. – „Szkolna świetlica to rzecz niesłychana, otwarta dla dzieci od samego rana” – wyjście do Szkoły Podstawowej nr 1 w celu zapoznania się ze świetlicą szkolną – grupa IV Gumisie
 • 24.11 godz. 10.00 – „Chociaż jestem krasnal mały, przedszkolak ze mnie wspaniały” – pasowanie na przedszkolaka – grupa I Krasnoludki
 • 24.11. – „Misie i niedźwiadki” – aktywne włączenie dzieci do wspólnego świętowania Dnia Pluszowego Misia – grupa II Muchomorki
 • 24.11. – Dzień Pluszowego Misia w grupie III Pszczółki
 • 24.11. – grupowe zabawy z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia” – przypomnienie historii powstania święta; wdrażanie do współpracy, integrowanie się z rówieśnikami – grupa V Sówki
 • 27.11. – „Wszystkie misie my kochamy, bo ich święto dzisiaj mamy” – zabawy z okazji Dnia Pluszowego Misia – grupa I Krasnoludki
 • 27.11. godz. 15.00 – „W królestwie Pani Jesieni” – zajęcie otwarte dla Rodziców dzieci z grupy III Pszczółki
 • 28.11. godz. 9.30 – „Tworzymy rzeźby” – warsztaty ceramiczne z Panią Martą Kołodziej – grupa II Muchomorki
 • 28.11. – „W jakim to domku przed podróżą musi się spotkać listów dużo?” – wyjście na pocztę. Zapoznanie się z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wyrabianie szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach – grupa IV Gumisie
 • 28.11. – zajęcie otwarte z rodzicami, zapoznanie z wynikami dotyczącymi gotowości szkolnej przedszkolaków – grupa V Sówki
 • 29.11. – „Paluszkowe maluchy” – Moduł III – realizacja Ogólnopolskiego Programu Rozwijającego – grupa I Krasnoludki
 • 29.11. godz. 15.00 – Zajęcie otwarte dla Rodziców – obserwacja dzieci na tle grupy rówieśniczej połączona z przekazaniem informacji i wyników wstępnej obserwacji i diagnozy – grupa IV Gumisie
 • 30.11. godz. 15.00 – „Przez starego klucza uszko, wosk lejemy cienką stróżką” – wieczór andrzejkowy – zabawy wróżbami i czarami – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • „Ratownik medyczny – kto to taki? Znają go dobrze wszystkie Przedszkolaki -poznanie zawodu ratownika medycznego – przybliżenie jego pracy, uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. (termin w trakcie ustalania) – wszystkie grupy
 • „Gry i zabawy świetlicowe” – spotkanie w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Płońsku; wprowadzenie w świat kontaktów społecznych; integracja ze środowiskiem szkolnym – termin w trakcie uzgadniania – grupa V Sówki
 • Całoroczny udział wszystkich dzieci w akcjach realizowanych w przedszkolu – zbiórka baterii, nakrętek.
 
Zastrzegamy możliwość zmiany terminu.