Uroczystości

Co nas czeka w marcu?

 • „Wartościowe poranki” – poznawanie, rozumienie i wprowadzenie w życie uniwersalnych wartości moralnych. Wprowadzenie wartości SAMODYSCYPLINA jako konsekwentne rozwijanie własnego potencjału, kształtowanie u siebie prawidłowych nawyków – wszystkie grupy
 • 01.03. – Inauguracja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – „Czytające Przedszkolaki” - poznanie grupowego misia, nadanie mu imienia i wspólne czytanie – grupa II Muchomorki
 • 01.03. – „Multimedialna podróż do ZOO - zwierzęta z dżungli i sawanny” – poznanie ciekawe-go świata zwierząt egzotycznych. Poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt żyjących na różnych kontynentach. Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się wobec nieznanych zwierząt – grupa IV Gumisie
 • 04.03. – Międzynarodowy Dzień Pisarzy - rozmowy z dziećmi na temat ulubionej książki, czytanie wybranych pozycji z literatury dla dzieci oraz  opowiadanie w jaki sposób powstaje książka – grupa III Pszczółki
 • 05.03. godz. 9.30 – bal karnawałowy z udziałem Studia Artystyczno-Edukacyjnego Bąbel Ziombel – wszystkie grupy
 • 06.03. – „W świecie zwierząt egzotycznych” – wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata; zagadki słowne, słuchowe, zabawy ruchowo - naśladowcze – grupa I Krasnoludki
 • 06.03. – „Na safari” – zabawy muzyczno ruchowe związane z dzikimi zwierzętami – grupa II Muchomorki
 • 06.03. – „Pszczółki zakładają zielony ogródek” - wzbogacenie wiadomości na temat sadzenia roślin oraz tego co jest potrzebne roślinom by rosnąć, utrwalanie nazw i wyglądu nasion oraz cebul – grupa III Pszczółki
 • 07.03. – „Groszku, mały groszku, co z ciebie wyrośnie?’ – zapoznanie dzieci z procesem wzrostu rośliny oraz z czynnikami niezbędnymi dla jej rozwoju – założenie hodowli roślin w kąciku przyrody – grupa I Krasnoludki
 • 07.03. – „Ile tu książek?” – wyjście do biblioteki szkolnej - udział w lekcji bibliotecznej – grupa V Sówki
 • 08.03. – „Są zabawy, upominki na dzień chłopca i dziewczynki” – grupowe zabawy z okazji święta chłopców i dziewczynek – grupa I Krasnoludki
 • 08.03. – „Piękne bukiety dla mężczyzny i kobiety” – grupowa uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn – grupa II Muchomorki
 • 08.03. – „Wiwat Panie! Wiwat Panowie!” - uroczystość grupowa z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn, kultywowanie tradycji związanej z tymi świętami oraz wzbudzanie w dzieciach radości i szacunku podczas wspólnych zabaw – grupa III Pszczółki
 • 08.03. – „Trzymajmy się za ręce przy śpiewie i piosence” - grupowa uroczystość z okazji święta chłopców i dziewczynek – grupa IV Gumisie
 • 08.03 „Dziś mamy wesołe minki, bo jest święto chłopca i dziewczynki” – grupowa uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn – grupa V Sówki
 • 11.03. – „Wiosna zawitała na nasze półeczki, posadzimy w doniczki kwiatów sadzoneczki” – tworzenie wiosennego kącika w sali, uwrażliwianie dzieci na potrzeby roślin do prawidłowego wzrostu – grupa II Muchomorki
 • 11.03. – „Matematyka na wesoło – w krainie figur geometrycznych” - utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, kształcenie twórczej wyobraźni – grupa I Krasnoludki
 • 11.03. godz. 16.30 – szkolenie dla nauczycieli – „Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka” – w Niepublicznym Przedszkolu „Szóstka”
 • 12.03. – „1, 2 i 3 – Dzień Matematyki!” – zabawy matematyczne z okazji Dnia Matematyki – grupa II Muchomorki
 • 12.03. godz. 10.15 – teatrzyk „Nazywajmy rzeczy po imieniu” – w wykonaniu aktorów Teatru Vaška z Torunia – wszystkie grupy
 • 13.03. godz. 9.00 – teatrzyk „Witaminki i jarzynki” w wykonaniu aktorów Teatru Amuzado z Krakowa – wszystkie grupy
 • 13.03. godz. 11.00 – „Czworonożni pacjenci”- spotkanie z weterynarzem - rozmowy na temat zawodu weterynarza oraz troski o zwierzęta gospodarskie i domowe – grupa I Krasnoludki, grupa II Muchomorki i grupa III Pszczółki
 • 13.03. – „Zielony ogródek w naszej sali” – sadzenie cebulek kwiatowych – grupa V Sówki
 • 14.03. godz. 10.00 (termin w trakcie ustalania) – „Co słychać w lesie” – spotkanie z leśnikiem. Wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie. Rozumienie konieczności właściwego zachowania się – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
  14.03. godz. 15.30 - 16.30 – Dzień otwarty – grupa V Sówki
 • 15.03. godz. 10.00 – z okazji Dnia Piekarza i Cukiernika wyjście do Piekarni „Popiołek” , pozna-nie pracy piekarza oraz różnych rodzajów pieczywa. Obserwowanie w jaki sposób powstaje chleb. Wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas wyjść, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię, zgodne chodzenie w parach – grupa III Pszczółki
 • 15.03. - Zakładanie zielonego kącika – zakładanie hodowli roślin, pielęgnowanie i obserwowanie ich wzrostu – grupa IV Gumisie
 • 18.03. – „Gdy zły humor mam, radzę sobie z nim sam” – zajęcia z cyklu „doWARTOŚCIowane Muchomorki” przybliżające dzieciom wartości społeczno – moralne. Szukanie sposobów na samo dyscyplinowanie się i pilnowanie samego siebie – grupa II Muchomorki
 • 18.03. – „Piękno w przyrodzie” - poznawanie co oznacza zwrot piękno wewnętrzne i zewnętrzne - poznawanie wartości na podstawie piękna natury. Oglądanie ilustracji, albumów z roślinami i zwierzętami. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Wiosenne drzewko" – grupa III Pszczółki
 • 18.03. (termin do uzgodnienia) – „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” - spotkanie z dietetykiem, poznanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka. Rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy – grupa IV Gumisie
 • 18.03. – „W galerii obrazów” - poszerzanie doświadczeń plastycznych przedszkolaków, wykorzystywanie niekonwencjonalnych materiałów do tworzenia prac plastycznych – realizacja projektu Kuferek Kreatywności – grupa I Krasnoludki
 • 20.03. – „Naprzeciw wiośnie…” – spacer połączony z obserwacją przyrody, szukanie oznak wiosny w okolicy – grupa II Muchomorki.
 • 21.03. – „Wiosna, ach to ty…” - pożegnanie zimy i powitanie wiosny – uświadomienie zmian zachodzących w przyrodzie i integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie – współudział wszystkich grup - prezentacja programu słowno - muzycznego – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • 22.03. „Pokaż marcu co masz w garncu” – kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, rozpoznawaniem znaków synoptycznych, formułowanie informacji dotyczących pogody. Rozumienie konieczności dostosowania garderoby do aktualnej pogody – grupa IV Gumisie
 • 22.03. – „W świecie muzyki” - organizowanie sytuacji edukacyjnych opartych na radosnej aktywności zabawowej; zachęcanie do muzykowania z wykorzystaniem prostych instrumentów – realizacja projektu Kuferek Kreatywności – grupa I Krasnoludki
 • 22.03. godz. 15.15 – zajęcie otwarte z języka angielskiego – grupa III Pszczółki
 • 25.03. – „Suknia Pani Wiosny” – zabawa plastyczna z materiałami krawieckimi, tworzenie suk-ni wiosennej – grupa II Muchomorki.
 • 25.03. – „Szukanie oznak wiosny” – spacer do parku celem obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku. Wzbogacenie wiedzy na temat pierw-szych kwiatów wiosny – grupa IV Gumisie
 • 26.03. godz. 15.15 – Zajęcie otwarte - organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej; stwarzanie warunków do integrowania się rodziców z dziećmi podczas wspólnej zabawy – grupa I Krasnoludki
 • 26.03. godz. 8.30 – wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl „Pchła Szachrajka” – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • 26.03. godz. 15.30 – szkolenie dla nauczycieli – „Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy” – w Przedszkolu Nr 4 „Pod zielonym listkiem”
 • 27.03. – „Aktorzy” – z okazji Dnia Teatru rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków sztuką teatralną; stwarzanie dzieciom okazji do improwizacji: ruchowej, słownej i muzycznej – realizacja projektu Kuferek Kreatywności – grupa I Krasnoludki
 • 27.03. godz. 15.30 dzień otwarty dla rodziców – rozmowy indywidualne z zainteresowanymi rodzicami – grupa IV Gumisie
 • 28.03. – „Pszczółki żelki znają i chętnie je zjadają”- z okazji Dnia Żelków utrwalanie wyglądu różnych rodzajów łakoci, rozwijanie zmysłów połączone ze słodką degustacją – grupa III Pszczółki
 • 29.03. godz. 15.15 – Zajęcie otwarte dla rodziców z języka angielskiego „Play green” – gramy w kolory – grupa II Muchomorki

 

 • Spotkanie z dr Michalską – wykład w ramach projektu edukacji cyfrowej „Płońskie szkoły i przedszkola przeciwko uzależnieniom od sieci - wpływ sieci na zdrowie i rozwój mózgu dzieci (termin w trakcie uzgadniania)
 • Luty 2019 – marzec 2019 – udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury - Kuferek kreatywności Małego Misia” – grupa I Krasnoludki, grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • Kontynuacja realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – wersja wysyłkowa – grupa I Krasnoludki.
 • Kontynuacja akcji realizowanych w przedszkolu – Cała Polska Czyta Dzieciom, zbiórka baterii, tonerów, nakrętek.

  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu.