Uroczystości

Nasze plany na listopadowe dni

 

 • 05.11. – „Co to jest Polska?” – wspólne wykonanie kącika patriotycznego – grupa I Krasnoludki
 • 05.11. godz. 10.10 – wyjście do MCK na przedstawienie „Roszpunka” – baśnie braci Grimm – w wykonaniu aktorów wrocławskiego Panteatru – grupa IV Gumisie i V Sówki
 • 05.11. – „O bohaterach pamiętamy i hołd im składamy” – wyjście na groby poległych w obronie ojczyzny i zapalenie zniczy – grupa II Muchomorki, grupa III Pszczółki, grupa IV Gumisie, grupa V Sówki.
 • 05-09.11. – „Rodzinne czytanie Muchomorków” – spotkania z bliskimi i wspólne czyta-nie wybranych utworów literackich w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – grupa II Muchomorki
 • 05-30.11. – „Wartościowe poranki” - poznawanie, rozumienie i wprowadzanie w życie uniwersalnych wartości moralnych. Wprowadzenie wartości „Szacunek”, jako grzeczności połączonej z troską o uczucia i dobro drugiej osoby – poranne zajęcia we wszystkich grupach
 • 06.11. – „Świętujemy niepodległość” - kolorowanie kokard narodowych – grupa I Krasnoludki
 • 06.11. – „W rodzinnym kręgu” - oglądanie zdjęć członków rodziny i opisywanie ich. Uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi, jaką jest posiadanie rodziny – grupa IV Gumisie.
 • 07.11. godz. 08.00 – wyjazd do Teatru Guliwer w Warszawie na przedstawienie „Brzydkie kaczątko” – udział w zajęciach teatralnych – grupa I Krasnoludki, grupa II Muchomorki i grupa III Pszczółki
 • 07.11. – „Jak powstało państwo polskie?” – zapoznanie z Legendą o Lechu, Czechu i Rusie – grupa V Sówki
 • 08.11. – „Mała Ojczyzna” - nauka nazwy i adresu przedszkola, wykonanie plakatu: „Polska” – grupa I Krasnoludki
 • 08.11. – zajęcie otwarte dla rodziców - stwarzanie okazji do obserwacji zachowania dzieci na tle grupy rówieśniczej. Przekazanie wyników diagnozy przedszkolnej dotyczącej gotowości szkolnej wychowanków – grupa V Sówki
 • 09.11. godz. 09.30 – „Pokaż radość przedszkolaku – Biesiada Patriotyczna” – uroczystość z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości; wspólne śpiewanie hymnu narodowego – udział w biciu rekordu – wszystkie grupy.
 • 12.11. – „Każdy ma swój dom” – zabawy plastyczne z materiałem różnego rodzaju, wykonanie pracy plastycznej na podany temat – grupa II Muchomorki.
 • 13.11. godz. 10.30 – obejrzenie w MCK wystawy zdjęć pt. „Album płoński’’ ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, przygotowanej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki.
 • 14.11. – „Pracowite pszczółki pieką babeczki”- rozwijanie zainteresowań kulinarnych, cierpliwe czekanie na swoją kolej przy produkcji oraz kreatywne dekorowanie własnych wytworów – grupa III Pszczółki
 • 14.11. godz. 9.30 – wyjazd do Teatru Sabat w Warszawie na musical „Aladyn” – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki.
 • 15.11. godz. 15.15 – „Listopadowa muzyka” – zajęcie otwarte dla Rodziców, stwarzanie okazji do obserwacji dziecka na tle grupy rówieśniczej – grupa II Muchomorki.
 • 15.11. – Występ dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Płońsku z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora – grupa V Sówki
 • 16.11. godz. 10.00 – „Pasowanie dzisiaj mam i zaśpiewam ładnie Wam” – grupa I Krasnoludki
 • 16.11. – „Nasze zwierzątka domowe” - rozmowy na temat zwierząt domowych , pozna-wanie ich nazw i wyglądu, wyrabianie w dzieciach odpowiedzialności za zwierzę. Mierzenie przez dzieci przyniesionych maskotek, poznawanie różnych sposobów mierzenia oraz wskazywanie która zabawka jest większa a która mniejsza – grupa III Pszczółki
 • 16.11. – „Urządzenia domowe dawniej i dziś” -  zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym, wycieczka do kuchni przedszkolnej, po-znanie znaczenia urządzeń w życiu codziennym, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z nich – grupa IV Gumisie.
 • 17-18.11. – Udział nauczycielek w XXX Kursie Polskiego Towarzystwa Carla Orffa
 • 19.11. godz. 9.30 – wyjście do Sądu Rejonowego w Płońsku, poznanie pracy sędziego, jego stroju oraz zapoznanie z Prawami Dziecka z okazji Dnia Praw Dziecka – grupa I Krasnoludki i grupa II Muchomorki (termin może ulec zmianie)
 • 19 - 23.11. – prowadzenie rozmów mających na celu ukazanie wartości - wspólne czytanie książek, opowiadań, opowiadanie baśni - przedstawienie wartościowych cech bohaterów, oglądanie ilustracji; zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka – grupa IV Gumisie
 • 20.11. godz. 10.40 – Teatr Korzunowicz z Olsztyna „Bajka o smoku” – wszystkie grupy
 • 20.11. – „Poznajemy swoje prawa” - z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka roz-mowy z dziećmi na temat praw każdego człowieka, praca z ilustracją oraz wspólne wykonanie plakatu dotyczącego praw dziecka – grupa III Pszczółki, grupa V Sówki
 • 20.10. – wykonywanie świątecznych zdjęć dla wszystkich Przedszkolaków
 • 21.11. „Życzliwym być wypada dla mamy i dla sąsiada” – zabawy nawiązujące do Dnia Życzliwości w ramach cyklu zajęć „doWARTOŚCIowane Muchomorki” – grupa II Muchomorki
 • 21.11. – „Co to znaczy tolerancja? - Dzień Tolerancji – grupa V Sówki
 • 22.11. – „Kolorowy świat” – zabawy muzyczno-plastyczne z okazji Dnia Kredki – grupa I Krasnoludki
 • 23.11. – „Poznajemy urządzenia w kuchni” - wyjście do przedszkolnej kuchni, poznanie znajdującego się tam sprzętu oraz poznanie zawodu kucharki. Rozmowy na temat przestrzegania bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu AGD – grupa III Pszczółki
 • 23.11. – „Światowy Dzień Misia” – zabawy integracyjne wyzwalające radość ze wspólnej przynależności do grupy przedszkolnej, wykonanie grupowej maskotki – grupa IV Gumisie.
 • 26.11. – „Mój miś pluszowy wie, czego najbardziej chcę” – zabawy z misiem z okazji Dnia Pluszowego Misia; przygotowanie grupowego Misia Błękitka do podróży po Polsce – udział w wysyłkowej edycji Ogólnopolskiego Projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał - Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kolbuszowej – grupa I Krasnoludki
 • 26.11. – „Pluszowy miś, z wystawy miś, na spacer chciał do dzieci iść…” - zabawy z okazji Dnia Pluszowego Misia – grupa II Muchomorki
 • 26.11. – „Pokochaj pluszowego misia” – z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, poznanie historii powstania pluszowego misia, poznanie niedźwiadków występujących w książkach i bajkach oraz wypowiadanie się na temat swoich pluszowych przyjaciół – grupa III Pszczółki i grupa V Sówki
 • 27.11. godz. 15.15 – zajęcie otwarte dla rodziców, stwarzanie okazji do obserwowania zachowań dzieci na tle grupy rówieśniczej. Przekazanie informacji rodzicom dzieci star-szych o wynikach gotowości do podjęcia nauki w szkole – grupa IV Gumisie.
 • 28.11. – „Wesołe buźki”- wykonywanie „gniotków” z balonów i mąki, które będą służyć do ćwiczenia małej motoryki – grupa III Pszczółki
 • 30.11. – „Lubię swego przyjaciela on mnie zawsze rozwesela” - realizacja cyklu zajęć „Podróż w świat wartości” - poznawanie, rozumienie i wprowadzanie w życie uniwersalnych wartości społeczno-moralnych – grupa I Krasnoludki
 • 29.11. godz. 15.00 – 16.30 – „Czary mary wosku lanie, co ma stać się niech się stanie”  – Wieczór Andrzejkowy z niespodzianką – grupa V Sówki
 • 30.11. – „Dzień pełen czarów” – grupowe zabawy andrzejkowe – grupa IV Gumisie.

 

 • Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury – „Mały Miś - czytające Przedszkolaki” – grupa V Sówki i grupa I Krasnoludki.
 • Październik 2018 – listopad 2018 – udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury -  100 lecie odzyskania niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!” – wszystkie grupy.
 • Szkoła dla rodziców – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi; refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń – zorganizowanie dyżuru nauczycieli specjalistów; (termin w trakcie uzgadniania)
 • „Jestem królem swoich pazurów”- zajęcia z elementami biblioterapii z cyklu „W krainie grzeczności” mające na celu umiejętne opanowanie złości oraz nazywanie własnych uczuć, prowadzone przez panią kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku, Renatę Grabowską. Termin w trakcie uzgadniania – grupa V Sówki
 • Kontynuacja akcji realizowanych w przedszkolu – Cała Polska Czyta Dzieciom, zbiórka baterii, tonerów, nakrętek.

  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu.