Podziękowania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płońsku