Zadania

"Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką"