Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy Państwa, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 3 w Płońsku z siedzibą w Płońsku przy ulicy Wolności 18, 09-100 Płońsk.

II. Osoba odpowiedzialną ze strony Administratora we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr 23 662 26.10 bądź listownie na adres 09-100 Płońsk, ul. Wolności 18.

III. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, a w zakresie w jaki podanie danych osobowych jest dobrowolne m.in. w celu upublicznienia wizerunku, promocji Przedszkola na stronie internetowej, przedszkolnym profilu na portalu społecznościowym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator. W przypadku, jeżeli przepisy te nie wskazują okresu przechowywania przetwarzanych danych, dane osobowe będą przechowywane przez możliwie najkrótszy okres niezbędny do realizacji celów

V. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym calu niż pierwotny cel ich przetwarzania.

VI. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie mogą być konsekwencje niepodania określonych danych.

VII. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi związane jest konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).

IX. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

X. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

XI. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia.

XII. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych przez RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy Państwa, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 3, ul. Wolności 18, 09-100 Płońsk
II. Osoba odpowiedzialną ze strony Administratora we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw jest Inspektor Ochrony danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Nina Kowalik. Adres internetowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z Kancelarii Wyrzykowscy Sp. z o.o.
Siedziba główna: ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U5, 03-982 Warszawa

II. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, a w zakresie w jaki podanie danych osobowych jest dobrowolne m.in. w celu upublicznienia wizerunku, promocji Przedszkola na stronie internetowej, przedszkolnym profilu na portalu społecznościowym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator. W przypadku, jeżeli przepisy te nie wskazują okresu przechowywania przetwarzanych danych, dane osobowe będą przechowywane przez możliwie najkrótszy okres niezbędny do realizacji celów

V. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym calu niż pierwotny cel ich przetwarzania.

VI. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie mogą być konsekwencje niepodania określonych danych.

VII. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi związane jest konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).

IX. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

X. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

XI. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia.

XII. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych przez RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.