Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R.
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych Pracowników jest Przedszkole Nr 3 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 18). Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i rozporządzeń wydanych na ich podstawie i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych wynika z przepisów prawa. 

Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów na pracowników 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych Pracowników jest Przedszkole Nr 3 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 18). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do pracy oraz i wypełnienia obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i rozporządzeń wydanych na ich podstawie i nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Obowiązek informacyjny w stosunku do uczniów i ich Rodziców. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 18). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nauczania i nie są udostępniane innym odbiorcom (z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa dotyczących dokumentacji nauczania, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów na uczniów (rekrutacja) 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 18). Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych.   

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób upoważnionych do odbioru dzieci z  przedszkola.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 18). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i  nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Obowiązek informacyjny w stosunku do osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 w Płońsku (09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 18). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą i  nie są udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.