Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

630- 820 Schodzenie się dzieci do przedszkola, Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

820- 835 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

835- 845 Przygotowanie do śniadania.

845- 900 Śniadanie.

900- 1015 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zabawy w jęz. nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

1015-1130 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

l l30-1145 Przygotowanie do obiadu.

1145-1215 Obiad.

l215-1415 Leżakowanie.

1415-1430 Przygotowanie do podwieczorku,

l430-1445 Podwieczorek.

l445-1630 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

630-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

800-820 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

820-835 Ćwiczenia poranne.

835- 845 Przygotowanie do śniadania.

845- 900 Śniadanie.

900- 1030 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Religia (6 – latki).

1030-1130 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1130- 1145 Przygotowanie do obiadu.

1145- 1215 Obiad.

1215-1245 Ćwiczenia relaksacyjne.

1245-1415 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

1415-1430 Przygotowanie do podwieczorku.

1430-1445 Podwieczorek.

1445-1700 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.