Oferta

Wielki zaszczyt mamy - do Przedszkola zapraszamy.
Dzieci od 2,5 do 6 lat, bo to ich radosny świat!
Dużo tutaj się bawimy – rysujemy i tańczymy,
A gdy dosyć ruchu mamy chętnie bajek posłuchamy.
Nasze Panie nas kochają – miły uśmiech zawsze mają.

Zapewniamy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i środowiska lokalnego, staramy się uwzględnić wszelkie sugestie i potrzeby:

 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00;
 • dzieci mogą korzystać z 3 pysznych posiłków w ciągu dnia (śniadanie, obiad, podwieczorek); w jadłospisach uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci z dietami i uczuleniami. Wszystkie posiłki wykonywane są przez personel kuchni unikając półproduktów i konserwantów;
 • dbając o zdrowie wychowanków w czasie między posiłkami dzieciom podawane są owoce, warzywa i napoje;
 • ramowy rozkład dnia dla każdej z grup opracowany jest indywidualnie, ponieważ zawsze bierzemy pod uwagę wiek i właściwości rozwojowe dzieci;
 • wszyscy pracownicy przedszkola znają i przestrzegają praw dzieci.


Ponadto zapewniamy kadrę dla której Państwa Dziecko będzie jedyne i niepowtarzalne, a także atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonych salach zabaw i zajęć.
Przedszkole jest otwarte na wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i kształtowania w nim poczucia własnej wartości.

Jadłospis tygodniowy

GODZINY PODAWANIA POSIŁKÓW:
Godzina 8.45 - Śniadanie
Godzina 10.00 – owoce, soki
Godzina 11.45 - Obiad
Godzina 14.30 - Podwieczorek

Organizujemy

 • w ciągu roku wiele uroczystości o charakterze rodzinnym i integrującym społeczność przedszkolną – mamy własne tradycje: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Wieczór wigilijny, Spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Bal karnawałowy, Pożegnanie Zimy – Powitanie Wiosny, Święta rodzinne, Pożegnanie Przedszkola

 • z powodu różnic indywidualnych w tempie rozwoju psychomotorycznego dzieci organizujemy również zajęcia kompensacyjno - korygujące, wyrównawcze oraz zajęcia w zespołach zainteresowań dla dzieci uzdolnionych.

 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich - Do bezstresowego pokonania przez dziecko progu przedszkolnego bardzo ważne jest zapoznanie z nowym otoczeniem, poznanie wychowawcy przez dziecko i rodzica, wymiana informacji. W tym celu proponujemy rodzicom okres przygotowawczy w ostatnim tygodniu sierpnia poprzedzony dniem „otwartych drzwi” w czerwcu.

 • zajęcia otwarte dla Rodziców.

 • na przestrzeni całego roku w grupach, organizowane są uroczystości urodzinowe naszych wychowanków. W dniu swoich urodzin, czy imienin, każde dziecko jest najważniejszą osobą w całym przedszkolu – otrzymuje życzenia od kolegów i pracowników, organizowane są zabawy i tańce integracyjne. Tego dnia dzieci spożywają posiłki przy wspólnym stole, a najważniejszym dla jubilata czy też solenizanta momentem jest słodki poczęstunek dla wszystkich przygotowany przez rodziców.

 • organizujemy też akcje charytatywne m. in. na rzecz pomocy dzieciom, pomoc bezdomnym zwierzętom w schroniskach, akcje odzysku surowców wtórnych itp.

 • liczne wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze.


Wszystkim dzieciom pomóc chcemy – dodatkowe zajęcia oferujemy:

Logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski i zajęcia rytmiczno - taneczne.

Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi:

- język angielski  - pani Małgorzata Szelągowska
- zajęcia logopedyczne - Aleksandra Kowalska
- zajęcia z psychologiem - Katarzyna Niemirska
- pedagog - Marzena Adamska
- rytmika – Iga Wierzejska
- Przedszkoliada - pani Marta Michalak
- religia - pani Aldona Gutowska

Zapraszamy:

- artystów teatrów objazdowych, artystów cyrkowych
- przedstawicieli różnych zawodów
- rodziców i członków rodziny na zajęcia i uroczystości przedszkolne
- dzieci ze szkół i przedszkoli
- władze samorządowe

Do przedszkola z radością chodzimy – piękne rzeczy tworzymy.
Na zajęcia Rodziców zapraszamy – przychodzą chętnie Tatusiowie i Mamy.
Razem tańczymy, miło się bawimy – my każdego ugościmy.

Uczestniczymy:

Bierzemy udział w wielu konkursach, imprezach i akcjach charytatywnych oraz uroczystościach organizowanych przez środowisko lokalne. Zdobywamy cenne nagrody, dyplomy, uznania i podziękowania. O wydarzeniach z życia przedszkola można przeczytać w prowadzonej od założenia placówki kronice.

Współpracujemy:

Nasze Przedszkole jako instytucja oświatowa nie jest placówką zamkniętą. Współpracujemy:
- ze szkołami podstawowymi - w celu podniesienia skuteczności naszej pracy pedagogicznej i umożliwienia dzieciom jak najlepszego startu w szkole
- miejskimi przedszkolami
- Szkołą Muzyczną
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- Biblioteką Miejską
- Hospicjum
- Domem Dziecka
- MCSiR
- MCK
- Schroniskiem dla Zwierząt Chrcynno
- Nadleśnictwem
- zakładami pracy rodziców (poradnia zdrowia, straż pożarna, policja, osiedlowa sieć komputerowa)
- organami nadrzędnymi – Urząd Miejski, Delegatura Kuratorium w Ciechanowie, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Powiększa się też lista partnerów i sponsorów wspomagających naszą działalność. Chętnie promujemy się w środowisku.