Wizja

„Uczynić dziecko aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym"

 

 „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekazujmy.

Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak

 

   Słowo wizja z definicji ma zabarwienie pozytywne, tak więc i wizja przedszkola jest stworzeniem obrazu, polem, w którym urzeczywistniamy swoje marzenia. Jeśli tak jest, wizja sprawia, że z dużo większym zapałem rozpoczynamy pracę, działamy bez względu na trudności jakie piętrzą się przed nami, bo nadaje temu wszystkiemu sens, dodaje mocy twórczej i motywacji. Wizja wyzwala w nas odwagę, by dokonywać czegoś bardzo ambitnego, nieprzeciętnego, czegoś, czego nie odważylibyśmy się dokonać bez widzenia jasnych stron naszych działań i pozytywów naszego postępowania. Wizja pozwala sięgać po rzeczy wielkie, wspinać się na szczyt, na którym marzenia i jawa zlewają się w jedno.

   Wizja naszego przedszkola stawia dziecko w centrum zainteresowania, bo to ono jest budowniczym samego siebie, co niejako dokładnie wyznacza jego miejsce, a co za tym idzie miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, a nie twórcą, tym który wspiera rozwój dziecka, a nie dokładnie określa jego przebieg. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża.

   Wizja naszego przedszkola obejmuje również aspekt edukacyjny, pozwala na śmiałe eksperymentowanie ze światem i zjawiskami w nim zachodzącymi, co sprawia, że nauka i zdobywanie wiedzy to przyjemność i wspaniała przygoda, a nie przykry obowiązek.

  • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej.
  • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
  • Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i starać się je zaspokoić.
  • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
  • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.