Rodzice

Zostań sponsorem

Nasze przedszkole liczy już ponad 50 lat. Pragniemy, by koszty funkcjonowania placówki były jak najniższe. Chcielibyśmy zaoferować naszym dzieciom jak najbogatszą ofertę programową. Każda działalność wymaga jednak nie tylko zaangażowania pracowników, ale również odpowiedniego czasu i funduszy. Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

 • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć
 • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych)
 • doposażanie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne)
 • organizację spotkań, pogadanek, występów
 • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Wdzięczność i radość dzieci jest wartością nieocenioną. Możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie a także reklamy:

 • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola
 • na zewnątrz budynku,
 • w przedszkolnej gazetce.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola tel. 23/ 662 26 10

Wszelkie uwagi i pytania można także zadawać poprzez nasz e-mail.

Już kilka firm i osób dołączyło na grona naszych przyjaciół, MOŻE ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ JESZCZE?

 

Zestaw programów na rok szkolny 2016/2017
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w naszym przedszkolu w oparciu o:

Podstawa programowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Załącznik Nr 1 do
Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016)

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 8.00 – 13.00

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące programy wychowania w przedszkolu:

Programy główne:

1. „ Nasze przedszkole Program edukacji przedszkolnej” Wydawnictwo MAC Edukacja   realizowany w grupach: 3, 3-4, 4-5,  i 6- latków.

2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda Program wychowania przedszkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2016 - realizowany w grupach: -5 - latków.

3. „Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wydawnictwo Macmillan – realizowany w grupie 5, 6 - latków.

4. Program nauczania religii dla przedszkola „ W radości dzieci Bożych” Ks. dr T. Śmiech Wydawnictwo Jedność 2004.- – realizowany w grupie  6 -  latków.

 Programy wspomagające:

1. Program Profilaktyczno - Wychowawczy - opracowany przez Zespół Programowy nauczycieli Przedszkola Nr 3 w Płońsku i realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

2. Program adaptacyjny „Wesołe krasnoludki”– opracowany przez kol. Agnieszkę Abramczyk , realizowany w grupie 3- latków.

3. Program własny „ Wiem co czuję ” – opracowany przez kol. Magdalenę Jarosińską – realizowany w grupie 6- latków.

4. „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, realizowany w grupie 5-latków.

5. „ Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” –program profilaktyki chorób odkleszczowych, realizowany w grupie 4- latków.

6. Program Profilaktyki Zdrowotnej prof. Z. Jańczuka realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

7. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E.Zielińska.

8. Program „Czytające Przedszkola” realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom.”

9. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”

10. Projekt „ Dzieciństwo bez próchnicy” realizowany w ramach kampanii społecznej

11. Program Partnerski REBA  - program zbiórki zużytych baterii.

12. Program KOMPUTERY ZA TONERY – program zbiórki zużytych tonerów.

PONADTO:
Przedszkole uczestniczy w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” i należy do „KLUBU CZYTAJĄCYCH PRZEDSZKOLI”.
Dzieci mają możliwość kontaktu ze sztuką teatralną poprzez udział w systematycznie organizowanych teatrzykach z udziałem profesjonalnych aktorów.

W pracy dydaktyczno–wychowawczej wykorzystujemy:

 • metody pedagogiki zabawy
 • naturalnej nauki języka
 • koncepcji pedagogicznych m.in: R. Labana,
 • metody „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • metodę operacyjnego nauczania matematyki wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • ćwiczenia kinezjologiczne P. Dennisona
 • metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • relaksacji w/g Jacobsona
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • dramę
 • metodę gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów

  Każdy nauczyciel, prowadząc pracę wychowawczo-dydaktyczną przy wyborze metod kieruje się przeze wszystkim ich skutecznością, własnym doświadczeniem, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci.