Przedszkolny zestaw programów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2019
z dnia 30.08.2019r.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
PRZEDSZKOLA NR 3 W PŁOŃSKU UL. WOLNOŚCI 18
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ZATWIERDZONY ZARZĄDZENIEM
NA POSIEDZENIU W DNIU 30.08.2019r.

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor i tytuł programu

Wydawnictwo

Numer w
Przedszkolu

Materiały edukacyjne

Grupa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Wychowanie przedszkolne

Trampolina. Program wychowania przedszkolnego.”

PWN

WP/P3/2019/2020/1

 

Nowa Trampolina trzylatka

Gr I
Krasnoludki

Nowa Trampolina czterolatka

Gr II
Muchomorki

Nowa Trampolina pięciolatka

Gr III
Pszczółki

Nowa Trampolina

sześciolatka

Gr. IV
Gumisie

Nowa Trampolina sześciolatka

Gr. V
Sówki

2.

Wychowanie przedszkolne

Joanna Jasińska

Program własny

WP/P3/2019/2020/2

Będę Przedszkolakiem

Gr I
Krasnoludki

3.

Wychowanie przedszkolne

Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Macmillian 2017

WP/P3/2019/2020/3

Here’s Patch the Puppy

Gr I
Krasnoludki

Here’s Patch the Puppy

Gr II
Muchomorki

Karty pracy
Captain Jack 1 Plus”

Gr III
Pszczółki

Karty pracy
Captain Jack 2 Plus”

Gr IV
Gumisie

Karty pracy
My Little Island 3”

Gr V
Sówki

4.

Wychowanie przedszkolne

W radości dzieci Bożych”
Ks. dr T. Śmiech

Program nauczania religii dla przedszkola”

Jedność 2004
AZ-0-04/3

WP/P3/2019/2020/4

Kocham dobrego Boga”

Gr IV Gumisie
Gr V Sówki

 

Legenda:

WP – Wychowanie przedszkolne
P3 – Przedszkole Nr 3
Dwie ostatnie cyfry – rok szkolny
1 – numer dopuszczenia programu

 

Przedszkolny zestaw programów zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej
dnia 30.08.2019 r. - Zarządzenie Nr 6/2019

 Dopuszczam do użytku:

 30.08.2019r. ………………………………………….
(data) (podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
W PRZEDSZKOLU NR 3 W PŁOŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 8.00 – 13.00

 

Trampolina. Program wychowania przedszkolnego.” Wydawnictwo PWN - realizowany w grupach: 3, 4, 5,6

Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wydawnictwo Macmillan 2017 – realizowany w grupie 3, 4, 5 i 6 - latków.

Program nauczania religii dla przedszkola „W radości dzieci Bożych” Ks. dr T. Śmiech Wydawnictwo Jedność 2004 – realizowany w grupach 6-latków.

 

Programy wspomagające:

Program adaptacyjny „Będę Przedszkolakiem” - opracowany przez kol. Joanną Jasińską, realizowany w grupie 3-latków.

Program preorientacji zawodowej – grupa II, III, IV i V.

Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, realizowany w grupie 6 - latków.

Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program profilaktyki chorób odkleszczowych, realizowany w grupie 5 - latków.

Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska.

Program „Czytające Przedszkola” realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom.”

Program Partnerski REBA - program zbiórki zużytych baterii.

Mały płońszczanin poznaje zawody”– innowacja pedagogiczna – Agnieszka Abramczyk