Przedszkolny zestaw programów

                                                       Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2019

z dnia 30.08.2019r.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

PRZEDSZKOLA NR 3 W PŁOŃSKU UL. WOLNOŚCI 18

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZATWIERDZONY ZARZĄDZENIEM

NA POSIEDZENIU W DNIU 30.08.2019r.

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor i tytuł programu

Wydawnictwo

Numer w Przedszkolu

Materiały edukacyjne

Grupa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Wychowanie przedszkolne

„Trampolina.    Program wychowania przedszkolnego.”

PWN

WP/P3/2019/2020/1

 

Nowa Trampolina trzylatka

Gr I Krasnoludki

Nowa Trampolina czterolatka

Gr II Muchomorki

Nowa Trampolina pięciolatka

Gr III  Pszczółki

Nowa Trampolina sześciolatka

Gr. IV Gumisie

Nowa Trampolina sześciolatka

Gr. V Sówki

2.

Wychowanie przedszkolne

Joanna Jasińska

Program własny

WP/P3/2019/2020/2

Będę Przedszkolakiem

Gr I Krasnoludki

3.

Wychowanie przedszkolne

Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

„Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Macmillian 2017

WP/P3/2019/2020/3

 

Here’s Patch the Puppy

Gr I Krasnoludki

Here’s Patch the Puppy

Gr II Muchomorki

Karty pracy „Captain Jack 1 Plus”

Gr III Pszczółki

Karty pracy „Captain Jack 2 Plus”

Gr IV Gumisie

Karty pracy „My Little Island 3”

Gr V Sówki

4.

Wychowanie przedszkolne

„W radości dzieci Bożych”
Ks. dr T. Śmiech
„Program nauczania religii dla przedszkola”

Jedność 2004 AZ-0-04/3

WP/P3/2019/2020/4

„Kocham dobrego Boga”

Gr IV Gumisie
Gr V Sówki

 

Legenda:

WP – Wychowanie przedszkolne

P3 – Przedszkole Nr 3

Dwie ostatnie cyfry – rok szkolny

1 – numer dopuszczenia programu

 

Przedszkolny zestaw programów zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej

dnia 30.08.2019 r. -  Zarządzenie Nr 6/2019

 

 

Dopuszczam do użytku:

 

 

     30.08.2019r.                                                                                       ………………………………………….

          (data)                                                                                                        (podpis dyrektora)

 

 

 

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
W PRZEDSZKOLU NR 3 W PŁOŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 8.00 – 13.00

 • „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego.” Wydawnictwo PWN - realizowany w grupach: 3, 4, 5,6
 • „Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wydawnictwo Macmillan 2017 – realizowany w grupie 3, 4, 5 i 6 - latków.
 • Program nauczania religii dla przedszkola „W radości dzieci Bożych” Ks. dr T. Śmiech Wydawnictwo Jedność 2004 – realizowany w grupach 6-latków.

 

Programy wspomagające:

 • Program adaptacyjny „Będę Przedszkolakiem” - opracowany przez kol. Joanną Jasińską, realizowany w grupie 3-latków.
 • Program preorientacji zawodowej – grupa II, III, IV i V.
 • „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, realizowany w grupie 5 - latków.
 • „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program profilaktyki chorób odkleszczowych, realizowany w grupie 6 - latków.
 • Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska.
 • Program „Czytające Przedszkola” realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom.”
 • Program Partnerski REBA - program zbiórki zużytych baterii.
 • „Mały płońszczanin poznaje zawody ”– innowacja pedagogiczna – Agnieszka Abramczyk