Przedszkolny zestaw programów

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2018 z dnia 30.08.2018r.

 PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
PRZEDSZKOLA NR 3 W PŁOŃSKU UL. WOLNOŚCI 18
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
ZATWIERDZONY ZARZĄDZENIEM
NA POSIEDZENIU W DNIU 30.08.2018r.

 

Lp.

PRZEDMIOT NAUCZANIA

AUTOR I TYTUŁ PROGRAMU

WYDAWNICTWO

NUMER W
PRZEDSZKOLU

MATERIAŁY EDUKACYJNE

GRUPA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Wychowanie przedszkolne

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, Joanna Lendzion

„Wokół przedszkola. Program edukacji przedszkolnej”

MAC Edukacja

WP/P3/2018/2019/1

 

-

Gr I
Krasnoludki

Pakiet edukacyjny
„Olek i Ada” A+
Wydawnictwo MAC
Edukacja S.A

Gr II
Muchomorki

Pakiet edukacyjny
„Olek i Ada” B
Wydawnictwo MAC
Edukacja S.A

Gr III
Pszczółki

Pakiet edukacyjny
„Olek i Ada” B+
Wydawnictwo MAC
Edukacja S.A

Gr IV
Gumisie

Elżbieta Kordos „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego”

PWN

WP/P3/2018/2019/2

Pakiet edukacyjny „Hop do góry” Wydawnictwo PWN

Gr V
Sówki

2.

Wychowanie
przedszkolne

Marzanna Markiewicz „Uśmiech malucha”

Program
własny

WP/P3/2018/2019/3

-

Gr I
Krasnoludki

3.

Wychowanie
przedszkolne

Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

„Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Macmillian 2017

WP/P3/2018/2019/4

 

-

Gr I
Krasnoludki

Here’s Patch the Puppy

Gr II
Muchomorki

Karty pracy
„Captain Jack 1 Plus”

Gr III
Pszczółki

Karty pracy
„Captain Jack 2 Plus”

Gr IV
Gumisie

Karty pracy
„My Little Island 3”

Gr V
Sówki

4.

Wychowanie
przedszkolne

„W radości dzieci Bożych”
Ks. dr T. Śmiech
„Program nauczania religii dla przedszkola”

Jedność 2004
AZ-0-04/3

WP/P3/2018/2019/5

„Kocham dobrego Boga”

Gr V
Sówki

 

Legenda:
WP – Wychowanie przedszkolne
P3 – Przedszkole Nr 3
Dwie ostatnie cyfry – rok szkolny
1 – numer programu

 

Przedszkolny zestaw programów zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2018r.- Zarządzenie Nr 10/2018

 Dopuszczam do użytku:

       30.08.2018r.                                                                                       ………………………………………….

          (data)                                                                                                   (podpis dyrektora)

 

 

 
 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
W PRZEDSZKOLU NR 3  W PŁOŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 8.00 – 13.00

 • „Wokół przedszkola. Program edukacji przedszkolnej” Wydawnictwo MAC Edukacja -  realizowany w grupach: 3, 4, 4-5 i 5-6.
 • „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego” Wydawnictwo PWN – realizowany w grupie 6-latków.
 • „Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wydawnictwo Macmillan 2017 – realizowany w grupie 3, 4, 4-5, 5-6 i 6 -  latków.
 • Program nauczania religii dla przedszkola „W radości dzieci Bożych” Ks. dr T. Śmiech Wydawnictwo Jedność 2004 – realizowany w grupie 5-6-latków.

Programy wspomagające:

 • Program adaptacyjny „Uśmiech malucha”– opracowany przez kol. Marzannę Markiewicz, realizowany w grupie 3-latków.
 • „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, realizowany w grupie 5-6 - latków.
 • „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program profilaktyki chorób odkleszczowych, realizowany w grupie 6 - latków.
 • Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E.Zielińska.
 • Program „Czytające Przedszkola” realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom.”
 • Program Partnerski REBA  - program zbiórki zużytych baterii.
 • „Pszczółki poznają wartości i uczucia” – innowacja pedagogiczna rozwijająca umiejętności pedagogiczne – Justyna Tomaszewska.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/2018/2019 z dnia 30.08.2018r.

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW INNOWACJI
PRZEDSZKOLA NR 3 W PŁOŃSKU UL. WOLNOŚCI 18
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ
NA POSIEDZENIU W DNIU 30.08.2018r.

 

Lp.

PRZEDMIOT NAUCZANIA

AUTOR I TYTUŁ PROGRAMU

WYDAWNICTWO

NUMER W

PRZEDSZKOLU

MATERIAŁY EDUKACYJNE

GRUPA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5.

Wychowanie przedszkolne

„Pszczółki poznają wartości i uczucia” - innowacja pedagogiczna kształtująca wartości i uczucia

Justyna Tomaszewska

WP/P3/I/

2018/2019/1

-

Gr III

Pszczółki

 

Legenda:
WP – Wychowanie przedszkolne
P3 – Przedszkole Nr 3
Dwie ostatnie cyfry – rok szkolny
I – innowacja
1 – numer innowacji

Dopuszczam do użytku:

30.08.2018r. ………………………………………….

(data) (podpis dyrektora)

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
W PRZEDSZKOLU NR 3 W PŁOŃSKU
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 8.00 – 13.00

 

 1. „Wokół przedszkola. Program edukacji przedszkolnej” Wydawnictwo MAC Edukacja - realizowany w grupach: 3, 4, 4-5 i 5-6.

 2. „Trampolina. Program wychowania przedszkolnego” Wydawnictwo PWN – realizowany w grupie 6-latków.

 3. „Program Nauczania Języka Angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wydawnictwo Macmillan 2017 – realizowany w grupie 3, 4, 4-5, 5-6 i 6 - latków.

 4. Program nauczania religii dla przedszkola „W radości dzieci Bożych” Ks. dr T. Śmiech Wydawnictwo Jedność 2004 – realizowany w grupie 6-latków.

 

Programy wspomagające:

 1. Program adaptacyjny „Uśmiech malucha”– opracowany przez kol. Marzannę Markiewicz, realizowany w grupie 3-latków.

 2. „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, realizowany w grupie 5-6 - latków.

 3. „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” – program profilaktyki chorób odkleszczowych, realizowany w grupie 6 - latków.

 4. Program Profilaktyki Zdrowotnej prof. Z. Jańczuka realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

 5. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E.Zielińska.

 6. Program „Czytające Przedszkola” realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom.”

 7. Program Partnerski REBA - program zbiórki zużytych baterii.

 8. „Pszczółki poznają wartości i uczucia” – innowacja pedagogiczna rozwijająca umiejętności pedagogiczne – Justyna Tomaszewska.