Opłaty

Koszty miesięczne korzystania dziecka z przedszkola składają się z:
- opłaty za godzinę poza podstawą godzin bezpłatnych - 1 zł
- opłaty za żywienie: 6,50 zł za 3 posiłki, (odliczane są dni nieobecności)
- opłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 zł

We wrześniu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 35 zł na ubezpieczenie dziecka.

Istnieje możliwość dostosowania posiłku do indywidualnych zdrowotnych potrzeb dziecka (alergie pokarmowe)
Aktualny tygodniowy jadłospis znajduje się na tablicy informacyjnej.

Wszystkie opłaty należy wnosić od 10 do 15-go każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest kwota stanowiąca wielokrotność dziennej stawki żywieniowej (w miesiącu następnym).