Uroczystości

Co nas czeka w styczniu?

•    02.01 – 31.01. – Kontynuacja akcji „Zima z książką” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” – grupa I Krasnoludki i grupa II Muchomorki
•    02-31.01. – „Wartościowe poranki” - poznawanie, rozumienie i wprowadzanie w życie uniwersalnych wartości moralnych. Wprowadzenie wartości „odpowiedzialność” jako rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, dbania o dobro i zapobieganie złu, a także gotowości do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań – poranne zajęcia we wszystkich grupach
•    07.01-11.01. – „Nasz kalendarz pogodowy”- utrwalanie nazw i wyglądu symboli pogody, poznanie nazw dni tygodnia, obserwacja pogody oraz zaznaczanie każdego dnia odpowiednich elementów na kalendarzu – grupa III Pszczółki
•    02.01. – „Powitanie Nowego Roku” – zabawy przy muzyce – grupa I Krasnoludki
•    03.01. – „Witamy w Nowym Roku” – poznanie tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat. Utrwalenie znajomości nazw i kolejności poszczególnych dni tygodnia i miesięcy. Bogacenie wiedzy nt. kalendarza i jego znaczenia – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki.
•    04.01. – „U zegarmistrza” – zabawy z eksponatami, poznawanie sposobów mierzenia czasu za pomocą przyrządów współczesnych i dawniejszych – grupa II Muchomorki
•    04. 01. – „Pszczółki dbają o skrzydlatych przyjaciół”- obserwacja zmieniającej się przyrody zimą, cech charakteryzujących dla tej pory roku, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów oraz dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym – grupa III Pszczółki
•    04.01. – „Zegary” – zorganizowanie kącika tematycznego w sali – grupa V Sówki
•    07.01 – „Dziś Krasnoludki zrobią przysmaki i już nie będą głodować ptaki” – kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, poznanie sposobów pomocy ptakom w okresie zimy - wykonanie tłuszczowych kul – grupa I Krasnoludki
•    09.01. – „Ptasia stołówka” – rozmowy na temat konieczności dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. Przygotowanie stołówki dla ptaków w przedszkolnym ogrodzie – grupa II Muchomorki
•    09.01. – „Poznajemy właściwości śniegu, wody i lodu”- zabawy badawcze - poznanie techniki malarskiej - malowanie śniegowych pejzaży za pomocą pasty do zębów – grupa III Pszczółki
•    11.01. godz. 9.00 – Teatr TAK z Krakowa – „Bajka do zjedzenia” – wszystkie grupy
•    14.01. – „Rodzina zawsze razem się trzyma” – zajęcia z cyklu „doWARTOŚCIowane Muchomorki” – rozmowy na temat rodziny, wzajemnego szacunku i pomocy zwłaszcza oso-bom starszym – grupa II Muchomorki
•    14.01. – „Dbamy o ptaki” – wzbogacenie wiadomości nt. wybranych gatunków ptaków. Poznawanie koloru upierzenia ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu. Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą. Zorganizowanie stołówki w ogrodzie przedszkolnym. Zachęcanie do obserwowania gromadzących się ptaków – grupa IV Gumisie
•    16.01. – „Szacunek” - z okazji Dnia Babci i Dziadka opowiadanie o swoich bliskich, dowiadywanie się co znaczy szacunek wobec osób starszych. Wykonanie portretów Babci i Dziadka – grupa III Pszczółki
•    16.01. – Zabawy na śniegu - stwarzanie sytuacji rozwijających nieskrępowaną ekspresję ruchową dziecka – grupa V Sówki
•    16.01. – „Pomocna dłoń” - realizacja cyklu zajęć „Podróż w świat wartości” - poznawanie, rozumienie i wprowadzanie w życie uniwersalnych wartości społeczno-moralnych – grupa I Krasnoludki.
 „Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka” – uroczystości z okazji święta Babci i Dziad-ka:
-    21.01. godz. 10.30 – grupa I Krasnoludki (z udziałem aktorów Teatru Vaśka z Torunia)
-    22.01. godz. 10.00 – grupa II Muchomorki
-    23.01. godz. 10.00 – grupa III Pszczółki
-    22.01. godz. 13.30 – grupa IV Gumisie
-    21.01. godz. 13.30 – grupa V Sówki

•    21.01. godz. 10.15 – Teatr „Artenes” z Wrocławia - „W Krainie lawendowego rycerza” – wyjście do MCK grupa III Pszczółki
•    24.01. godz. 10.10 – Teatr Współczesny w Krakowie „Polskie Miasta w baśni i legendzie” – wyjście do MCK grupa IV i V
•    25.01. – „Zabawa w teatr” – zabawy dramowe związane z popularnymi bajkami – grupa II Muchomorki
•    25-30.01. – realizacja projektu „Zabawki” – wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka. Budowanie wiedzy nt. życia człowieka. Inicjowanie samodzielnych działań dzieci grupa IV Gumisie
•    „Jak powstaje plotka?” – zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii prowadzone przez p. Renatę Grabowską, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku - termin w trakcie uzgadniania – grupa V Sówki
•    Kontynuacja realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – wersja wysyłko-wa – grupa I Krasnoludki.
•    Kontynuacja akcji realizowanych w przedszkolu – Cała Polska Czyta Dzieciom, zbiórka baterii, tonerów, nakrętek.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu.