Uroczystości

Co nas czeka we wrześniu?

 

 • 29 - 30.08. – Spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola i ich rodziców – grupa I Krasnoludki.
 • 03.09. – „Wzorowy przedszkolak”- zabawy integracyjne z rekwizytami, poznanie nowych dzieci w grupie. Utrwalanie zasad obowiązujących w przedszkolu oraz wyglądu swojego znaczka – grupa III Pszczółki
 • 03.09. – „Wesoła gromadka” – zabawy integrujące grupę z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, poznawanie nowej sali, przypominanie imion kolegów i koleżanek – grupa II Muchomorki.
 • 03 - 07.09. – „W naszym przedszkolu mieszka czarodziej, dlatego chętnie chodzę tam co dzień! – zabawy wspierające dzieci w okresie adaptacji do warunków przedszkolnych - nawiązywanie relacji i budowanie więzi z i między dziećmi – grupa I Krasnoludki.
 • 03.09. – „Jesteśmy znowu razem” - zabawy integracyjne na powitanie, poznanie wyglądu nowej sali oraz wyposażenia kącików zainteresowań. Zapoznanie się z rówieśnikami nowo przybyłymi do przedszkola – grupa IV Gumisie
 • 05.09. – udział Dyrektora Przedszkola w szkoleniu „Obowiązki dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2018/2019”
 • 05.09. – „Kodeks Muchomorków” – ustalenie grupowego kodeksu dobrego zachowania – grupa II Muchomorki.
 • 06.09. – zawarcie Grupowego kodeksu Przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania przy-jętych norm i zasad postępowania. Zabawy wspomagające rozpoznawanie i rozumienie uczuć. – grupa IV Gumisie
 • 06.09. – „Przedszkolaczek każdy wie, jak zachować trzeba się” – zawarcie Kodeksu Sówki Mądrej Główki – grupa V Sówki
 • 06.09. godz. 16.30 – Zebranie ogólne i zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci ze wszystkich grup, przekazanie istotnych informacji regulujących zasady pobytu dzieci w przedszkolu oraz funkcjonowania placówki.
 • 07.09. – „Jak wygląda Polska? - zabawy z mapą” – grupowe wykonanie makiety mapy Polski. Rysowanie konturu Polski po śladzie, wyklejenie konturu dowolnym materiałem plastycznym i przyrodniczym, zaznaczenie swojej miejscowości na makiecie – grupa III Pszczółki
 • 10.09. – „Nadchodzi Pani Jesień” – zabawy z darami jesieni, wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z jesienią – grupa III Pszczółki
 • 13.09. – „Znaczek mojej grupy” – zabawy plastyczne związane z grupowym herbem – grupa II.
 • 13.09. – „Nasze zasady!” – wspólne uzgodnienie zasad dotyczących funkcjonowania w przedszkolu – grupa I Krasnoludki.
 • 14.09. – „Kropki i kropeczki" - obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • 14.09. – „Moje małe i wielkie talenty” – Międzynarodowy Dzień Kropki w grupie I Krasnoludki
 • 17.09. – „Wiem jak zachować się na drodze” – wyjście na pobliskie skrzyżowanie, utrwalanie zasad bycia widocznym na jezdni – grupa III Pszczółki
 • 17.09. – „Przejście dla pieszych” – spacer ulicami miasta w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Płońsku, poznawanie zasad bezpiecznego przekraczania jezdni w wyznaczonych miejscach – grupa II Muchomorki.
 • 19.09. – „Radosny dzień u Pszczółek” – z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka zorganizowanie zabaw sportowych. Wyzwalanie w dzieciach dziecięcej radości i aktywności – grupa III Pszczółki
 • 19.09. – Spotkanie z policjantem – poznanie specyfiki pracy policjanta oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze – grupa I Krasnoludki i grupa II Muchomorki (termin wstępnie zaplanowany może ulec zmianie).
 • 20.09. – Wyjazd do krainy zabaw Happy Park w Stróżewku na zabawy z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka – grupa I Krasnoludki, grupa II Muchomorki i grupa III Pszczółki
 • 20.09. – „Świętujemy swój dzień” - wyjście na lody z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. (w razie niesprzyjającej pogody zabawy w przedszkolu) – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki.
 • 21.09. – Z okazji Dnia Pokoju rozmowy na temat znaczenia wolności w życiu człowieka, wysłuchanie i nauka fragmentu hymnu państwowego – grupa I Krasnoludki i grupa II Muchomorki.
 • 21.09. – „Baczność – hymn Polski” – rozpoznawanie melodii hymnu państwowego oraz za-chowanie właściwej postawy – nauka 4 zwrotek hymnu – grupa III Pszczółki
 • 24.09. – Ozdabianie szablonów buziek przeciwstawnymi uczuciami radość-smutek. Poznanie słowa radość oraz określenie kiedy człowiek jest radosny – grupa III Pszczółki
 • 24.09. – „Skarby” – Zorganizowanie jesiennego kącika przyrodniczego – grupa I Krasnoludki
 • 25.09. godz. 07.45 – wyjazd do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – w ramach realizacji działań przedszkola „Rok dla Niepodległej” udział w lekcji historii „Królewska rodzina” – zwiedzanie pałacu – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • 26.09. – „Szukamy śladów jesieni” – wycieczka do pobliskiego parku – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • 26.09. – „Idzie lasem Pani Jesień…” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego – grupa II Muchomorki.
 • 27.09. godz. 9.00 Teatr TAK „ Benio w opałach” – dla wszystkich grup wiekowych.
 • 28.09. – Spotkanie czytelnicze w ramach ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – grupa IV Gumisie i grupa V Sówki
 • 28.09. – Inauguracja programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – grupa I Krasnoludki

 

 • Zgłoszenie przedszkola do udziału w programach: „Czyste Powietrze wokół nas”, „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”.
 • Wrzesień 2018 – czerwiec 2019 - Udział w III edycji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał – Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej – rozwijanie czytelnictwa i współpracy między przedszkolami – grupa I Krasnoludki
 • Wrzesień 2018 – listopad 2018 – udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury - 100 lecie odzyskania niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!” – wszystkie grupy
 • Kontynuacja akcji realizowanych w przedszkolu – Cała Polska Czyta Dzieciom, zbiórka baterii, tonerów, nakrętek.

  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu.