LiteraturaWybór literatury dla rodziców i nie tylko

 1. "Dziecko grzeczne i niegrzeczne" B. Beil, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
 2. "Psychologia domowa" Braun-Gałkowska, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990.
 3. "Dziecko zagubione w rzeczywistości" F. Brauner, Warszawa, WSiP 1993.
 4. "Kocham i wychowuję" W. Brejnak, Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa 1993.
 5. "Dzieci, rodzice i szczęście" R. Carlton, Wyd. „Ravi”, Łódź 1995.
 6. "Zmęczonym rodzicom" J. Dobson, Wyd. "Rodzinny Krąg", Warszawa 1993.
 7. "Uparte dziecko" J. Dobson, "Alfa-Omega" Wyd. Ruchu Wielkiego Posłannictwa, Warszawa 1978.
 8. "Jak wychowywać szczęśliwe dzieci" W. Eichelberg,  Wyd. „Intra”, Warszawa 1994.
 9. "Jak być dobrymi rodzicami" M. Elliot, 501 rad, Wyd. „Amber”, Warszawa 1997.
 10. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" E. Faber, Mazlish, Media Rodzina, Poznań 2001.
 11. "Toksyczni rodzice" S. Forward,  Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 1992.
 12. "Co wyrośnie z naszych dzieci" H. Geiger, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1979
 13. "Zjedz zupkę i ... bądź cicho" M. Ghazal,  PWN, Warszawa 1995.
 14. "Wychowanie bez porażek" T. Gordon, IW PAX, Warszawa 2000.
 15. "Jak lepiej rozumieć i wychowywać dziecko" E. Klimas-Kuchtowa, Wydawnictwo Fortis, Kraków 1993.
 16. "Jedynak" M. Kumpel, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 17. "Kiedy pozwolić, kiedy zabronić dzieciom od 2 do 16 lat. Jasne reguły pomagające wychowywać" R. MacKenzie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 18. "Spróbujcie być dzieckiem" E. Madrova,  WSiP, Warszawa 1989.
 19. "Bajki terapeutyczne" M. Molicka, Media Rodzina, Poznań 1999.
 20. "Dziesięć rzeczy, które powinni wiedzieć wszyscy rodzice" paleg, Rebus, Poznań 2000.
 21. "Szczęśliwe dzieci, czyli udane wychowanie" P. Pauling, „Jedność”, Kielce 2000.
 22. "Mały tyran" Prekop, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 1993.
 23. "Problemy naszych dzieci" E. Santanche, Porady psychologa, Wyd. M, Kraków 1996.
 24. "Jak wychowywać?" J. Tarnowski, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 25. "Witam, Jak powiedzieć dziecku NIE" Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 26. "Gry i zabawy z dziećmi" Silberg Jackie, "Media Rodzina of Poznań", Poznań 2000.
 27. "Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych:50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania" Andrychowska-Biegacz Jadwiga, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.
 28. "Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach" Charles E. Schaefer, Theresa DiGeronimo, Harbor Point Media Rodzina 2002r.
 29. Niewola D.: Chcę być bezpieczny. OW „Impuls", Kraków 2004
 30. Bogacka - Osińska B., Usielska - Ptaszek H.: Przedszkolak bezpieczny na drodze: ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym. WSiP, Warszawa 1998
 31. Klus-Stańska D., Nowicka M.: Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. OW „Impuls", Kraków 1999
 32. Gruchlik J. Łukaszewska A.: „Bezpieczeństwo na drodze”. Propozycja gier i zabaw…” Toruń 2004
 33. Kasdepke G. „Ostrożnie!” Literatura 2007
 34. Bara J., Śliwińska A.: Edukacja komunikacyjna przedszkolaków. WwP 6/1996, s. 356-361 Różne formy pracy przygotowujące dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 35. Bogacka - Osińska B.: Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. WwP 4/2001
 36. Bulera M., Żuchelkowska K.: Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym . Wych. na Co Dzień 6/2006
 37. Gierz M.: Bezpiecznie na drodze. WwP 7/1997
 38. Górniak Małgorzata: Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. WwP 3/2003
 39. Falkiewicz-Szult: Bezpieczny przedszkolak. WwP 9/2005
 40. Kamieniowska R.: Bezpieczny przedszkolak. WwP 10/2006
 41. Kołodziej B.: Bezpieczna droga do przedszkola. WwP 4/2001
 42. Król M.: O urządzaniu sali gimnastycznej dla przedszkolaków // Wychowanie na Co Dzień. 4/5/2003
 43. Łukaszewska A., Pędrasik L.: „Bezpieczne miasto" WwP 6/1999, Zajęcia z elementem profilaktyki kryminalnej, których celem było chronić dzieci przed przestępcami i nauka bezpiecznego poruszania się po ulicy.
 44. Malik Ewa: Bezpieczny dom, przedszkole i ulica WwP. 2/2002, s. 102-104 Konspekty zajęć uwrażliwiające dzieci na własne poczucie bezpieczeństwa z wykorzystaniem bajek ,,Królewna Śnieżka", ,,Czerwony kapturek".
 45. Marchlewicz A., Rządkowska E.: Bezpieczeństwo komunikacyjne. WwP 7/2005
 46. Marchlewicz Aleksandra, Rządkowska Ewa: Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu. Wychowanie na Co Dzień. 9/2004
 47. Napora Elżbieta: O zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu. WwP 3/1995, s.157-160 Bezpieczeństwo dzieci na jezdni i w przedszkolu.
 48. Smak-Kierus Zdzisława: Mój dzielnicowy. WwP 8/2001 Współpraca przedszkola z Komisariatem Policji w Łodzi w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
 49. Syska G.: Rusza nasz czerwony autobus. WwP 6/1996 Konspekt zajęcia wdrażającego dzieci do bezpiecznego poruszania się na jezdni.
 50. Świdzińska M.: Szczególna ochrona dzieci do lat siedmiu: Bezpieczeństwo 6-latków // Wychowanie Komunikacyjne 2/ 2003
 51. Prus - Wiśniewska M.: Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami. WwP 3/2008
 52. Bogacka- Osińska B.: Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym. WwP 3/2009
 53. Niezgoda J.: Dom przyjazny dla dziecka. WwP 6/2009
 54. Demel M., Skłas A, „Teoria wychowania fizycznego” W-wa 1973
 55. Gniewkowski W „Systematyka metod wychowania fizycznego”- „Metodyka wychowania fizycznego” W-wa 1997
 56. Kopczyńska – Sikorska J. „Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka”- Wychowanie w Przedszkolu nr 7/2000 r.
 57. Meinel K. „Motoryczność ludzka” W-wa 1967
 58. Milanowski K. „Wady postawy”- Rehabilitacja medyczna W-wa 1994
 59. Owczarek S. „Gimnastyka w przedszkolu” W-wa 2001.